Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej
Zdrowie i Uroda » Zakłady opiekuńczo-lecznicze
Opis firmy
Niebubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej został powołany do działalności
14 czerwca 2004 roku na mocy Dekretu Erygującego Jego Ekscelencji Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca.
Świadczenia medyczne, udzielane przez Stację Opieki Caritas w naszej diecezji, są realizowane w formie ambulatoryjnej.
Obecnie w skład NZOZ-u wchodzą filie w terenie, które znajdują się w kilku miejscowościach Dolnego Śląska (szczegóły tutaj). Głównie prowadzone są gabinety pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowej, medycyny szkolnej, pielęgniarska opieka średnioterminowa i długoterminowa oraz gabinet i poradnie rehabilitacyjne (zob. Rehabilitacja); zatrudnionych jest ok. 200 osób personelu medycznego.
Stacja Opieki Caritas posiada organizację wewnętrzną, której funkcjonowanie i pracę wyznacza Statut. Za realizację zadań odpowiedzialny jest kierownik, który reprezentuje zakład na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników zakładu. Za sprawy medyczne odpowiada lekarz.
NZOZ jest samofinansującym się niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Udziela świadczeń medycznych komercyjnych - odpłatnych i nieodpłatnych, realizowanych w ramach zawartej umowy na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakład może również prowadzić działalność gospodarczą, która może wspierać finansowo jego działalność w zakresie opieki zdrowotnej. Stacja Opieki Caritas może pozyskiwać dodatkowo środki finansowe na realizację zadań i programów zdrowotnych z różnych źródeł: darowizn, dotacji, zapisów, spadków, ofiarności publicznej oraz za w
Oferta firmy
Do zadań NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej należy w szczególności:
- badania i porada lekarska,
- opieka wynikająca z kompetencji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
- opieka wynikająca z kompetencji położnej środowiskowo-rodzinnej,
- pielęgnacja chorych (wykonywanie EKG),
- pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,
- rehabilitacja lecznicza,
- opieka nad kobietą ciężarną, jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
- opieka nad pacjentami opuszczającymi oddziały szpitalne,
- opieka paliatywna,
- zapobieganie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne,
- wykonywanie profilaktycznych badań mammograficznych,
- wykonywanie zleceń lekarskich dotyczących zabiegów fizjoterapeutycznych z użyciem sprzętu rehabilitacyjnego,
- udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
- rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych rodzin,
- promowanie zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej indywidualnej i grupowej,
- usługi socjalno-bytowe,
- opieka nad rodzinami (zwłaszcza wielodzietnymi) pozbawionymi obecności matki,
- wypożyczanie sprzętu do rehabilitacji i pielęgnacji chorych,
- współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, PIS i innymi instytucjami działającymi w ochronie zdrowia,
- umożliwienie pomocy duchowej oraz religijnej osobom chorym,
- wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb i problemów środowiskowo-rodzinnych,
- opieka wynikająca z kompetencji pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania.
Słowa kluczowe
caritas świdnica, zakład opieki zdrowotnej świdnica, opieka chorych świdnica, pomoc dla osób starszych świdnica,
Fotografie
Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica
województwo Dolnośląskie
tel: 748520078
strona www: www.nzoz.swidnica.caritas.pl
Imię, nazwisko:
Adres email:*
Nr telefonu:
Wiadomość:*
BiznesCenter.com.pl - Twoja firma w Internecie       strona główna | dodaj firmę | kontakt | logowanie | regulamin | mapa serwisu